• 1. place
  • 2. services
  • 3. Delivery and payment
  • 4. Recapitulation
  • 5. confirmation
  • Select services
Absolute Pearl 75 min. 1 550,00 Kč
Action Sublime 90 min. 1 850,00 Kč
Active Pureness 90 min. 1 850,00 Kč
Anti-age Performance 75 min. 1 650,00 Kč
Antistress Touch 45 min. 1 190,00 Kč
AQUAHEALING 60 min. 1 990,00 Kč
Baby Massage 30 min. 900,00 Kč
Body Sacred Nature 75 min. 1 990,00 Kč
Body Strategist 90 min. 2 290,00 Kč
Caesar Wrap 90 min. 2 490,00 Kč
Classic Massage 60 min 60 min. 1 690,00 Kč
Classic Massage 90 min 90 min. 1 890,00 Kč
Cleopatra´s temptation 90 min. 2 490,00 Kč
Deep Energy 60 min. 1 890,00 Kč
Exotic Dream 105 min. 2 690,00 Kč
Express Massage 30 min. 990,00 Kč
Foot Relax 45 min. 1 190,00 Kč
Galvanic system 45 min 45 min. 1 450,00 Kč
Galvanic system 60m 60 min. 1 650,00 Kč
Glorious skin 90 min. 2 250,00 Kč
Honey Therapy 45 min. 1 490,00 Kč
Hydra Performance 75 min. 1 450,00 Kč
Hydramemory Lava 75 min. 1 750,00 Kč
Chocolate christmas 90 min. 0,00 Kč
Kings back Massage 60 min. 1 590,00 Kč
Lava Stones Therapy 75 min. 1 990,00 Kč
Peeling coconut 30 min. 1 090,00 Kč
Peeling salt 30 min. 890,00 Kč
Peeling Skin Regimen 30 min. 1 290,00 Kč
Precious stone 75 min. 2 090,00 Kč
Prenatal 60 min. 1 590,00 Kč
Recover Touch 75 min. 1 550,00 Kč
Romeo a Julie - for couple 90 min. 4 590,00 Kč
Sacred Nature 60 min. 1 450,00 Kč
Skin Resonance 60 min. 1 450,00 Kč
Soul Rain - for couple 90 min. 4 990,00 Kč
Tranquillity 90 min. 2 390,00 Kč
Tropical hand ritual 45 min. 990,00 Kč
Vital lunch package 30 min. 1 190,00 Kč
4 190,00 Kč
4 190,00 Kč
4 590,00 Kč
4 990,00 Kč
4 590,00 Kč
1 190,00 Kč